De Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving – of kortweg EPB – is een Vlaams decreet dat de Europese richtlijn voor energieprestaties in gebouwen in Vlaanderen doorvoert. Op die manier wil de overheid de CO2-uitstoot door gebouwen naar beneden halen.

De regelgeving is van toepassing op alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden en waar mensen wonen, werken, winkelen, sporten,…  Het optrekken van een nieuwbouw en het verbouwen of uitbreiden van een bestaande woning is een geschikt moment om energiebesparende investeringen te plannen. Als je al van bij het ontwerp de nodige aandacht besteedt aan energiebesparende maatregelen, kun je dankzij je woning heel wat energie besparen.

De EPB legt eisen op inzake isolatie, ventilatie en het vermijden van oververhitting. Iedere nieuwbouwwoning of woning die grondig gerenoveerd wordt, moet een globaal E-peil behalen.

  • E-peil E70 vanaf 1 januari 2012
  • E-peil E60 vanaf 1 januari 2014
  • E-peil E50 vanaf 1 januari 2016

Dit peil geeft een beeld van het energieverbruik van de woning en haar vaste installaties. Door energiebesparende inspanningen te doen, kan je dit E-peil verlagen.
Dus hoe lager het cijfer, des te energievriendelijker de woning is. Door verschillende inspanningen in te geven in een speciaal softwareprogramma, kan de architect het E-peil berekenen.