Condensatieketels

Een van de belangrijkste investeringen voor uw huis zal wellicht de aankoop van een geschikt verwarmingssysteem zijn. Om bewust met energie om te springen en de juiste keuze te maken, denk je best heel goed na over de juiste vorm van verwarmingstechniek. In nieuwe of bestaande woningen plaatsen wij vandaag enkel nog de energiezuinige condensatieketels. Deze moderne hoogrenderende verwarmingsketel recupereert energie uit de rookgassen en zorgt samen met een geschikte temperatuurregeling, dat het energieverbruik van de woning wordt geoptimaliseerd. Wat uiteindelijk in grote mate zal bijdragen tot het wooncomfort. Naar keuze, kunnen hieraan de meest geschikte verwarmingstoestellen worden aangesloten. Dit kunnen radiatoren, convectoren of vloerverwarming zijn.

In onze demoruimte kan je steeds de verschillende toestellen van Buderus – in werking – komen bekijken

Op de website van energiesparen.be kan je de winst berekenen wanneer je een oude stookketel wil vervangen door een condensatieketel: www.energiesparen.be/energiewinst/stookketel

Vloerverwarming

Meer en meer wordt vloerverwarming als hoofdverwarming gekozen omdat het huis dan gelijkmatig wordt verwarmd. Dit type van verwarming werkt efficiënter dan een normale verwarming met verwarmingsketel installatie. Het systeem maakt gebruik van watertemperaturen tussen de 35°C en 50°C. Deze lage temperaturen vragen minder gasverbruik waardoor je milieubewust bent en je zal ook nog besparen op je energiefactuur. Het gebruik van een warmtepomp is hierin een ideale combinatie.

SOORTEN

Er bestaan verschillende vloerverwarmingssystemen. Dit type verwarming verwarmt je vloer gelijkmatig door middel van warmtestraling. Door de gelijkmatige verdeling is er bijna geen sprake van temperatuurverschillen in de kamer.

HOOFDVERWARMING OF BIJVERWARMING

Vloerverwarming kan gebruikt worden als hoofdverwarming of als bijverwarming. Wanneer het als hoofdverwarming wordt gekozen, dan dient de vloerverwarming voldoende warmte uit te stralen zodat radiatoren overbodig zijn. Wanneer de vloer dient als aanvulling op de radiatoren, spreken we over bijverwarming. Hier dient het dan enkel voor het verwarmen van de vloer. De capaciteit van de vloerverwarming ligt dan veelal een stuk lager dan wanneer we het gebruiken als hoofdverwarming. Het voordeel is dat de vloerverwarming meer constant kan verwarmen. Er is meestal ook meer keuze uit vloerbekleding in geval van bijverwarming dan wanneer u het gebruikt als hoofdverwarming.

Voordelen:

 • Laag energieverbruik
 • Aangename temperatuur door gelijkmatige verdeling van de warmte
 • Verhoging van de waarde van uw huis
 • Geen radiatoren nodig, indien de vloerverwarming als hoofdverwarming genomen wordt

Nadelen

 • Plaatsen van leidingen in de vloer staat voor meer arbeidskost.
 • Bij gebruik van tapijt als ondervloer wordt een groot gedeelte van de warmte tegengehouden.
 • Lekkages kunnen alleen worden hersteld door de vloer open te breken.
 • Warmt trager op dan een klassieke verwarming.

Warmtepompen

De laatste jaren zitten warmtepompen in een echte groei.  Een warmtepompinstallatie onttrekt warmte uit de natuur (water, grond, lucht) en zet deze om naar een voldoende hoge temperatuur voor de verwarming. U maakt als het ware gratis gebruik van energie die ons door de natuur wordt aangeleverd. 60% tot 75% van de noodzakelijk huishoudelijke warmtebehoefte, wordt op deze manier aangemaakt. Met het oog op hernieuwbare energie, is de warmtepomp een van de weinige of zelfs het enige alternatief.

Een warmtepomp wordt geklasseerd onder groene energie gezien ze geen schade aanbrengen aan ons milieu en geen fossiele brandstoffen gebruiken. Je kan vanuit de overheid en distributienetbeheerders hiervoor verschillende subsidies ontvangen voor de installatie. In 2013 werd beslist om deze premies voor het plaatsen van een warmtepomp nog te verhogen. Een warmtepomp is energiezuinig en milieuvriendelijk. Met zijn CO2 uitstoot die betrekkelijk lager ligt dan bij klassieke verwarmingssystemen op gas of mazout (min. 60%) En wat ook nog belangrijk is, je merkt het duidelijk aan je factuur!

Als consument kan je kiezen uit 4 types van warmtepompen. Afhankelijk van het budget, kan je kiezen uit types met een hoog of laag rendement.

 • Lucht lucht warmtepomp
  Deze onttrekt warmte aan de buitenlucht, om zo warme binnenlucht te generen aan de hand van een warme lucht blazer. Deze zijn enerzijds geschikt om het klimaat van woningen met hoge ruimtes te regelen. Anderzijds moet er wel rekening gehouden worden met extreem koude buitentemperaturen waardoor men moeite kan krijgen om een optimaal rendement te verkrijgen. Extra verwarmen met een ander systeem, kan soms noodzakelijk zijn.
 • Lucht water warmtepomp
  Een Lucht Water warmtepomp haalt energie uit de lucht, en gebruikt deze om water te kunnen opwarmen. De lucht wordt aangezogen via een ventilatiesysteem, waarna deze lucht wordt opgewarmd en zorgt voor de nodige verwarming voor het warm water. Ook hier moet men rekening houden dat men afhankelijk is van extreem koude buitentemperaturen. Een lucht lucht warmtepomp is makkelijk te installeren en heeft een laag energieverbruik.
 • Water water warmtepomp
  Hier haalt men de warmte uit grondwater of oppervlaktewater om zo warm water te genereren. Grondwater heeft een constante temperatuur van ongeveer 14°, waardoor het een uitstekende bron van warmte kan zijn. Om aan dit grondwater te kunnen geraken moeten twee putten geboord worden. De eerste om het grondwater te kunnen opzuigen of oppompen via een onderwaterpomp. De tweede put om het koude water terug te geven aan de bodem. Voor het boren van deze twee putten heb je de toestemming nodig van de overheid. Buiten het gebruik van deze 2 geboorde putten, kan je ook water oppompen uit een meer of rivier of door een horizontale/verticale grondwarmtewisselaar.
 • Grond Water warmtepomp
  Een Grond Water warmtepomp haalt zijn warmte uit de warmte van de aardbodem. Door middel van een buizensysteem die in de aardbodem zit, loopt er een mengsel van water en glycol. Dit vorstvrij middel garandeert ook een doorstroming tijdens de winter. Door deze stroming wordt dit water opgewarmd door de bodemwarmte en wordt er warm water gegenereerd. De buizen kunnen ofwel horizontaal ofwel verticaal geïnstalleerd worden. Wanneer het buizennetwerk horizontaal worden geplaatst, worden slangen buizen uit kunststof anderhalf meter diep geplaatst. De boringen voor een horizontaal buizennetwerk zijn goedkoper dan de die voor een verticaal buizennetwerk. Ook varieert de grondtemperatuur waardoor het rendement daalt tijdens de wintermaanden.