Ventilatie … Waarom?

Een goede isolatie staat garant voor een zuiniger energieverbruik. En bij het isoleren dien je rekening te houden met gecontroleerde ventilatie. Door het plaatsen van een degelijk ventilatiesysteem zorg je voor aanvoer van verse lucht in de leefruimtes en verwijder je de vervuilde en vochtige lucht uit de badkamer, het toilet, de keuken. Ook bepaalde bouwmaterialen zoals verf en lijm veroorzaken een beperkte afgifte van schadelijke stoffen.

Het principe is dat de verse lucht dient aangevoerd te worden in de droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, bureau,…) en dat de afvoer moet gebeuren via de natte ruimten, (badkamer, toilet, keuken,…)

De voordelen hiervan zijn:

 • Voorkomen van vermoeidheid, hoofdpijn en ademhalingsproblemen.
 • Vermijden geurhinder, ongedierte, condens- en schimmelvorming.
 • Creëren van een aangenamer klimaat in de woonkamer.

Verplichtingen

Vanaf 1 januari 2006 moeten alle aanvragen om te bouwen of verbouwen op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen. De gekende EPB-eisen. (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) Deze eisen houden in dat je aan minimale ventilatievoorzieningen moet voorzien zijn en heeft dus betrekking op het energetische totaalpakket van je woning. Namelijk isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

Deze EPB-eisen worden steeds strenger, wat betekent dat we energiezuiniger gaan bouwen en minder gaan uitstoten. De Europese Unie legt ook vast dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn.

Energiezuiniger bouwen staat voor minder uitstoot en dat zal je ook merken op je energiefactuur en portefeuille!

Soorten ventilatie

Om een gezond binnenklimaat te garanderen, is het belangrijk dat er op een andere manier geventileerd kan worden. We spreken hier dan over gecontroleerde ventilatie. Met de verschillende soorten ventilatiesystemen bepalen we waar, wanneer en hoeveel lucht we aan- en afvoeren.

We onderscheiden hier 4 verschillende soorten van ventilatiesystemen.

 • Systeem A: Natuurlijke toe- en afvoer.
  De goedkoopste manier om te verluchten. Zelfregelende ventilatieroosters (in ramen, muren of dak) zorgen voor een constante aanvoer van verse lucht. De vuile lucht wordt via afvoerkanalen afgevoerd in de natte ruimtes. Hierop zit een regelbare rooster die ervoor zorgt dat natte en vervuilde lucht kan ontsnappen.
 • Systeem B: Mechanische toevoer, natuurlijke afvoer.
  De toevoer wordt mechanisch geregeld met ventilatoren. De vervuilde lucht wordt via afvoerroosters in vochtige ruimtes afgevoerd. Dit systeem wordt nog zelden toegepast.
 • Systeem C: Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer.
  Dit systeem werk net omgekeerd als systeem B. Verse lucht wordt binnengebracht op natuurlijke wijze terwijl de vuile lucht mechanisch afgevoerd wordt via afvoeropeningen of afvoerroosters. Binnen dit systeem is er ook een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Bij dit systeem gebeurt de afvoer op een gecontroleerde manier enkel als het nodig is. Via ingebouwde sensoren (vocht, temperatuur, beweging en CO²) in de natte ruimtes wordt het extractiedebiet aangepast aan de werkelijke woonsituatie. Zo wordt alleen lucht afgezogen wanneer dit strikt nodig is.
 • Systeem C+ – Natuurlijke vraaggestuurde ventilatie
  Bij vraaggestuurd ventileren komt het er op neer dag het extractiedebiet aangepast wordt aan de effectieve gemeten luchtkwaliteit. Is er geen luchtvervuiling, dan wordt er minder geventileerd. Van zodra er vervuiling wordt gedetecteerd, wordt het extractiedebiet verhoogd tot de luchtkwaliteit terug volledig in orde is.
  Een continue basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes. Door het principe van toevoer, doorvoer en afvoer wordt de verontreinigde binnenlucht uit uw woning verdreven en vervangen door verse buitenlucht.
 • Systeem D: Mechanische toe- en afvoer.
  Ga je voor de ideale en perfecte woningventilatie, dan is ventilatiesysteem D ongetwijfeld de beste keus. Zowel de aanvoer als afvoer van lucht gebeurt volledig geautomatiseerd zodat het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Om de energieverliezen te beperken, kan je de warmte uit te afgezogen lucht recupereren om de verse lucht voor te verwarmen. Dit systeem is volledig regelbaar, wat een groot voordeel is. Je kan een goed evenwicht bereiken tussen aan- en toevoer. Ventilatiesysteem D wordt daarom ook wel “balansventilatie” genoemd
Systeem A - Natuurlijke toe- en afvoer

Systeem A – Natuurlijke toe- en afvoer

Systeem B - Mechanische toevoer, natuurlijke afvoer

Systeem B – Mechanische toevoer, natuurlijke afvoer

Systeem C - Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Systeem C – Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Systeem C+ - Natuurlijke vraaggestuurde ventilatie

Systeem C+ – Natuurlijke vraaggestuurde ventilatie

Systeem D - Mechanische toe- en afvoer

Systeem D – Mechanische toe- en afvoer