Sanitaire Installatie

Onder sanitair valt alles wat er tijdens de nieuwbouw of verbouwing/renovatie van een gebouw geplaatst wordt in de badkamer, slaapkamer, toilet, douche enz. met als doel: de verzorging van het lichaam. Dit gaat van waterleiding/ kraan tot afvoer/riool en alles wat er tussen zit. Ook wel omschreven onder de noemer “technische installatie”.

Sanitaire installaties worden steeds complexer als gevolg van nieuwe montagetechnieken, nieuwe materialen, duurzaam bouwen enzovoort. Ook vanuit overheidsinstanties worden de eisen en reglementen steeds strenger. Er is een enorme keuze aan vorm, materiaal, mogelijkheden en gebruiksdoel op de markt. In het aanbod is duidelijk verschil in kwaliteit en prijs van het sanitair en overig materiaal. Wij bespreken graag met u alle mogelijkheden en zoeken samen met u naar de beste oplossingen voor uw woning.

Indien u dit wenst, geven we u ook graag advies over de aankoop van uw sanitaire toestellen bij een door ons aanbevolen leverancier. Hiervoor verrichten wij ook alle werkzaamheden op het gebied van service & onderhoud aan uw sanitaire installatie.

Aanbevolen leveranciers:

desco facq      van_marcke

Regenwaterrecuperatie

Een installatie voor regenwaterrecuperatie bestaat uit twee delen: een ruwbouwgedeelte en een sanitair deel dat vooral het leggen van de leidingen en het pompsysteem omvat. Onder het ruwbouwgedeelte verstaan we het plaatsen van de regenwaterput en de installatie van een onderbrekingstank in de woning. De installatie van de pomp in het huis en het leggen van de nodige leidingen behoort daarentegen tot het takenpakket van de sanitaire installateur. De pomp treedt in werking telkens een tappunt geopend wordt en zorgt voor de nodige toevoer van regenwater.

Het is belangrijk dat het circuit van dit regenwater volledig gescheiden is van het drinkwatercircuit.

Wetgeving en regels!

Volgens de ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater’ moet een regenwaterput een minimuminhoud hebben van 3.000 liter en minstens het water van de helft van het dakoppervlak opvangen. De verordening is niet van toepassing op rijwoningen van minder dan 6m breed of woningen op een perceel van minder dan 3 are.

De onderdelen van de regenwaterrecuperatie moeten goedgekeurd zijn door de controle-instantie Belgaqua. Dit is de Belgische federatie voor de Watersector. De huishoudelijke Belgaqua-voorschriften zijn gebaseerd op de NBN EN 1717. Op alle aftappunten die verbonden zijn met de recuperatie-installatie moet een sticker aangebracht worden die duidelijk vermeldt dat het toegeleverde water geen drinkwater is.

Door een deel van het kraantjeswater in te wisselen voor regenwater bespaar je niet alleen op de drinkwaterfactuur, je bent ook milieuvriendelijk aangezien je door de regenwaterbuffering in een opslagtank de riolen minder belast bij regenbuien. Door de beperktere toevoer van zuiver water, zullen de waterzuiveringsinstallaties ook beter werken.

Regenwater is — in tegenstelling tot leidingwater — kalkvrij. Vang het op in een waterput en gebruik het zoveel mogelijk als alternatief voor leidingwater. Resultaat? Een lagere leidingwaterfactuur!